سمینار آنلاین کد کیهانی چیست؟ پنچشنبه 31 تیر ساعت 4 عصر به وقت ایران www.metadmb.com ...
کتابها، دروس و تکنیکهای صوتی
خبرنامه رادیومتا
پذیرش دانشجو در رشته متافیزیک تبدیل تجارب به مدارک دانشگاهی فروش محصولات شرف شمس
خرید محصولات
این قسمت فقط مخصوص خرید محصولات هفت شرف و شرف شمس است

هیچ یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در تولید، توزیع و یا فروش کتابها، دروس، تکنیکها، آثار و محصولات این سایت نقش داشته اند، هیچ گونه مسئولیتی را در قبال افرادی که به هر صورت و تحت هر عنوان در کشورهای مختلف از این آموزه های نظری و یا عملی و یا محصولات استفاده می نمایند نمی پذیرند، لذا فقط در صورتی که مسئولیت نتایج و تاثیرات حاصل از این دروس، تمرینات و محصولات را بطور کامل شخصا بر عهده می گیرید از آنها استفاده نمایید


نام و نام خانوادگی (بر اساس شناسنامه) :
شماره شناسنامه (به طور دقیق) :
نام پدر و مادر (بر اساس شناسنامه) :
محصول (محصولات) مورد نظر :
اطلاعات واریز هزینه :
آدرس دقیق پستی :
شماره موبایل (به طور کامل همراه با کد کشور) :
آدرس ایمیل :
کد امنیتی :
ورود کد امنیتی :زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ...