سمینار آنلاین کد کیهانی چیست؟ پنچشنبه 31 تیر ساعت 4 عصر به وقت ایران www.metadmb.com ...
کتابها، دروس و تکنیکهای صوتی
خبرنامه رادیومتا
پذیرش دانشجو در رشته متافیزیک تبدیل تجارب به مدارک دانشگاهی فروش محصولات شرف شمس
ثبت نام نهایی
توجه توجه توجه:
"ثبت نام نهایی" مخصوص کسانی است که با ارسال مدارک خود و واریز شهریه و ارسال فیش واریز، مجوز "ثبت نام نهایی" را دریافت کرده اند، لطفا در صورت نداشتن این شرایط به قسمت "ثبت نام اولیه" مراجعه نمایید.
 

لطفا توجه فرمایید:

هیچ یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در تولید و توزیع آثار این سایت نقش داشته اند، هیچ گونه مسئولیتی را در قبال افرادی که به هر صورت و تحت هر عنوان از این آموزه های نظری و یا عملی استفاده می نمایند، بویژه کسانی که از راه دور و به صورت غیر حضوری آموزش می بینند نمی پذیرند، لذا فقط در صورتی که مسئولیت نتایج و تاثیرات حاصل از این دروس و تمرینات را بطور کامل شخصاً بر عهده می گیرید از آن استفاده نمایید.

ممنونم از شما ممنونم


نام و نام خانوادگی (بر اساس شناسنامه) :
شماره شناسنامه (به طور دقیق) :
نام پدر و مادر (بر اساس شناسنامه) :
کشور و شهر محل سکونت :
آخرین مدرک و رشته تحصیلی :
معرف (در صورت داشتن) :
شماره موبایل (به طور کامل همراه با کد کشور) :
آدرس ایمیل :
کد امنیتی :
ورود کد امنیتی :زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ...